Main Hexagram
[Skaičius: 797988]
34 - TA CHUANG arba JĖGA
(CHEN: Griaustinis, žadinantis - CH'IEN: Dangus, veiklus)
IŠTARMĖ: Palanku tvirtas teisumas.
SIMBOLIS: Griaustinis danguje. Išmintingas žmogus neatlieka jokių netinkamų veiksmų.
EILUTĖS: (2-a=9) Didelė sėkmė per tvirtą teisumą. (4-a=9) Didelė sėkmė per tvirtą teisumą, apgailestavimas dingsta. Išlaisvinami tvoroje įstrigę ožkos ragai. Stiprus kaip didelio vežimo ašis.

Changed Hexagram
36 - MING I arba UŽTEMIMAS
(K'UN: Žemė, priimanti - LI: Ugnis, kimbanti)
IŠTARMĖ: Ištikus nelaimei palankus tvirtas teisumas.
SIMBOLIS: Šviesa nuskendo žemės gelmėse. Išminčiaus išmintis pasislėpė.Apie senovės kinų „Permainų knygą“ (I Ching) išsamiau• NAUJIENA

Dangaus šeimos heksagramos

Žemės šeimos heksagramos