DANGAUS ŠEIMOS HEKSAGRAMOS

Idėjos, kūrybinės minties ir valingo veiksmo pirmumas. Tai situacijos, kai reikia vienaip ar kitaip veikti, kad apsisaugotum arba žengtum pirmyn, pagausindamas sėkmę. Reikia imtis vesti save bei kitus, vadovauti. Dangus dažnai simbolizuoja neatsiskleidusias, potencialias, situacijoje slypinčias galimybes. Dažnai tai vienokio ar kitokio apsisprendimo metas, laikas, kada tenka priimti sprendimą. Kartu tai ir moralinio susikaupimo metas, kai reikia išlikti savimi, nesileisti išmušamam iš vėžių. Gerosios charakterio savybės, disciplina, sąžiningumas, nuoširdumas, manoma, daro esminę įtaką tolesnei įvykių raidai.


Drakono
valanda
7:00--9:00


GINČAS, KONFLIKTAS      | hex 6 |

Problemas sukelia tavo sąžiningumas. Į apkalbas nekreipk dėmesio. Nustok kaupęs, gyvenk iš to, ką užgyvenai ir laimėsi. Jei ne – pralaimėsi. Pirmosios pergalės nieko nereiškia – dar triskart patirsi pralaimėjimą.

Konflikto su kitais situacija. Nepilti alyvos į ugnį. Nesistengti laimėti jėga. Atsitraukti nuo konkurencijos, nedalyvauti ginčuose. Ieškok kompromiso, patarimų. Konfliktas – beprasmis laiko ir energijos švaistymas. Nepalanku imtis didelių darbų. Palanku susitikti su didžiu žmogumi. Nereikia pradėti nieko nauja. Simbolio viršus – jėga ir galybė, apačia – pavojus. Laiką reikia skirti ateities apmąstymui.Gyvatės
valanda
9:00--11:00


BĖGIMAS, ATSITRAUKIMAS      | hex 33 |

Imsiesi priemonių – vadinasi, priešinsiesi, bėgsi – gausi ligą ir pateksi į pavojų, tam, kas priešinsis – pagarba ir turtai. Bėk greičiau, į nieką nekreipdamas dėmesio – laimėsi.

Strateginio atsitraukimo laikas. Žengti pirmyn mažais apgalvotais žingsneliais. Realistiškai reikia pripažinti, kad neįveiksi sukilusių jėgų. Galima prisitaikyti su mažiausiais nuostoliais sau. Venk apgaulingų ir abejotinų asmenų, laikyk juos per atstumą. Palaikyk savo paties jėgų pusiausvyrą. Reikia veikti ekonomiškai ir laiku. Simbolizuoja įtakingo asmens nutolimą nuo menkesniųjų. Orumas išlaikomas, pasitraukiant į vidinius apmąstymus.Arklio
valanda
11:00--13:00


STAGNACIJA, NUOSMUKIS      | hex 12 |

Mišką kerta – skiedros lekia. Laukia atgailavimas. Padės žmogus valdžioje. Reikalai pasitaisys, džiaugsiesi, kad išsipildė norai, jeigu sustabdysi nuosmukį.

Nepalankus laikas. Buvo einama klaidinga kryptimi, tai dabar – išbandymai, kova ir chaosas. Reikalai dar pablogės prieš pagerėdami. Nepradėti nieko nauja. Kantriai laukti palankių aplinkybių. Tvirtai išlaukti, neleidžiant sau iškrypti iš pasirinkto kelio. Palankios raidos aukščiausias taškas jau buvo pasiektas, dabar ateina nuosmukio metas.Avies
valanda
13:00--15:00


DANGUS, KŪRYBA      | hex 1 |

Kol neturėsi pagalbininkų iš šalies, nesiimk jokių veiksmų. Padės kilnus žmogus, ir tu laimėsi. Tačiau jeigu pasipūsi, vėliau gailėsiesi.

Palanki situacija. Tikslas pasiektas. Reikia atkaliai, ramiai eiti toliau. Atsiduoti tėkmei: kūrybiškumo ciklas – viena baigiasi, kita – prasideda. Simbolizuoja kūrybiškumą ir energiją. Nuolatinė cikliška kūryba, judėjimas, vyksmas, nesibaigianti raida, evoliucija. Reikia išmokti matyti tai, kas ateityje gera.Beždžionės
valanda
15:00--17:00


PUOLIMAS      | hex 10 |

Pulk. Jei nesulauksi papeikimo, laimėsi, jei susidursi su kliūtimi, sustok. Palanku spręsti reikalus su viršininkais.

Netrypčiok, bet veržkis greitai ir su pasitikėjimu pirmyn. Didžio ir menko harmonija. Socialinė situacija, kurioje palaikomi geri santykiai ir su viršūnėmis ir su apačiomis, atneš daugiau naudos nei asmeninės iniciatyvos. Perspėjimas negadinti santykių su įtakingais asmenimis. Nors ir užmynei "tigrui ant uodegos", bet baigsis gerai. Simbolis: džiaugsmas dėl jėgos.Gaidžio
valanda
17:00--19:00


GIMINĖ, VIENMINČIAI      | hex 13 |

Drąsiai pradėk naujus reikalus. Tie, kas tave supa, darys kliūtis, bet nesipriešink. Dėl tavęs susigrums dvi jėgos, tačiau nesigailėk, neteks apgailestauti.

Savo vertingiausius tikslus pasieksi tik kartu su kitais. Reikia nesavanaudiškai dirbti dėl bendro reikalo. Palanku imtis didelių darbų. Bendra sėkmė priklauso nuo blaivios įžvalgos, tvirto tikslo siekimo ir tikros bičiulystės su kitais.Šuns
valanda
19:00--21:00


NEPRIEKAIŠTINGUMAS      | hex 25 |

Priešai gaus, ko nusipelnė. Jei gausi dovanų iš gera linkinčio žmogaus, ateityje bus kur prisiglausti. Netektis. Nesipriešink. Nelaimė atsitiks dėl tavo paties kaltės.

Būk kuklus ir nuoširdus. Kitaip – smarkiai nepasiseks. Negalima savo tikslais užgožti, kelti jų aukščiau kitų. Viską atlikti nepriekaištingai – sėkmės laidas. Simbolizuojama harmonijos ir nekaltybės būsena: gamta ir žmogus. Griaustinis griaudžia danguje.Kiaulės
valanda
21:00--23:00


IŠTARMĖ, PERSPĖJIMAS      | hex 44 |

Į žmonas neimk. Atsispirk ir meilužei. Žygis į svečius – nepalankus. Puolimas neparengtas, todėl esi pavojuje, tačiau niekas nepeiks. Liks apgailestavimas.

Daug kas vyksta gerai ir sėkmingai, tačiau reikia saugotis blogos įtakos darbe ir iš aplinkinių. Nepasiduoti piktavalio asmens (moters) įtakai. Ryžtingi ir drąsūs veiksmai neutralizuos tokias įtakas. Dvejonės tik pakenks. Nepatariama vesti "smarkios ir pajėgios" moters, kad ji neperimtų ir neužgožtų reikalų. Simbolis – vėjas skverbiasi kaip bloga įtaka į karaliaus valdžią, todėl reikia protingo ir veiksmingo vadovavimo.
Apie senovės kinų „Permainų knygą“ (Iching) išsamiau