KALĖDŲ SENELI, ŠIEMET AŠ NORIU GERO DARBO!
Parašyta Raimunda 2008-06-12 17:40:00
• Darbas turėtų būti tarptautinėje kompanijoje.
• Privalumą teikiu įmonei, kuri didžiulį dėmesį skiria darbuotojo kaip specialisto tobulinimui. Norėčiau dirbti įmonėje, kuri įgyvendina naujausius valdymo ir vadybos sprendimus.
• Iš darbdavio tikiuosi galimybės nuolat tobulintis, kilti karjeros laiptais ir gerų darbo sąlygų.
• Norėčiau mokytis,tobulėti, dirbti man įdomu darbą.
• Noriu pakilti į kuo aukštesnes pareigas ateityje. Tolimesnę savo viziją matau kaip direktorės arba firmos savininkės. o Ieškau rimto, ilgalaikio ir perspektyvaus darbo. Tikiuosi draugiško kolektyvo.
• Darbas turėtų būti įdomus, dinamiškas, skatinantis nuolat tobulėt ir aktyviai bendrauti.
• Priimant galutinį sprendimą dėl darbo, man didžiulę įtaką turi darbo aplinka ir kolektyvas, kuris turėtų būti draugiškas, siekiantis vieno tikslo – „komanda“.


Svajonė apie gerą darbą anksčiau ar vėliau aplankys ir jus, kai darbo paieška neduos norimų vaisių. Teks laukti stebuklo... Tačiau kodėl patiems bus taip sunku pasiekti, ko norite? Žinote, kad esate ir protingas, ir šaunus, ir šio to vertas, bet...
Išplėstos naujienos
Kas lemia sėkmingą karjerą?

Kiekvienas jaunuolis nuo pirmos klasės jaučia nuolatinį spaudimą gerai mokytis, išlaikyti egzaminus, įstoti į aukštąją mokyklą, gauti diplomą. Tam sugaištama 16—18 metų ir skiriama daug lėšų. Iš tiesų, geras mokymasis – labai svarbus, bet ne jis vienas lems sėkmingą karjerą.

Labai svarbu, kaip pajėgsite suderinti keturis skirtingus dalykus: mokymąsi, rezultatyvią veiklą, savo talento (geriausių savybių) panaudojimą ir požiūrį į darbą.

Mokymasis ir profesinė veikla

Mokymasis ir profesinė veikla yra skirtingi dalykai. Mokytis matematikos – tai ne tas pats, kas dirbti matematikos mokytoju, mokytis medicinos – ne tas pats, kas būti greitosios pagalbos gydytoju, o mokytis techninių dalykų – ne tas pat, kas dirbti inžinieriumi gamykloje. Todėl renkantis profesiją reikia galvoti ne apie diplomą auksinėmis raidėmis, bet apie būsimą darbą – ar tikrai jį norėsite dirbti, ar turėsite jam reikiamų savybių, ar turėsite pasiryžimo ilgai ir atkakliai siekti profesinio atsiskleidimo. Geriau, kai besimokant praleisti metai, nešvaistomi veltui skinant braškes turtingos Europos šalies ūkyje.

Deja, net ekonomiką baigę jaunuoliai darbą dažnai vertina kaip tam tikrą funkciją, o ne galimybę kurti rezultatą. „Tik nurodykite man, ką ir kaip daryti, ir aš viską atliksiu labai gerai, žinoma, už nemenką atlygį,“ – galima būtų apibendrinti daugumos nuostatas. Tačiau didelę „ką ir kaip“ dalį privalo sukurti ir įgyvendinti pats darbuotojas. Dėl to jis turi gerai suprasti, kas yra verslas. Asmeninė finansinė gerovė ateis kartu su pasiektais rezultatais. „Atlygį moka ne darbdavys. Jis tik trumpai pasaugo pinigus. Atlygį moka klientas“, – sakydavo H. Fordas. Dažnai darbu nusiviliama dėl problemų. Nesuprantama, kad darbas – tai procesas problemoms spręsti, o ne akademinio mokymosi vieta. Vadovauti tokiam darbuotojui yra didžiulis iššūkis – arba viską reikia pačiam sugalvoti ir jam nurodinėti, arba darbas bus atliktas atmestinai, arba visai neatliktas. Kaip gali vadovas gerbti darbuotoją, kurį pats turi dar ir aptarnauti?

Rinkdamiesi profesiją, savo išskirtinumą supraskite geriau

Profesinei ir kitai veiklai atlikti suaktyvinami skirtingi žmogaus psichologiniai ištekliai nei mokantis. Renkantis profesiją reikėtų atsižvelgti ne tik į gebėjimą jos mokytis, bet ir į
gebėjimą dirbti darbą pagal tą profesiją. Pernelyg dažnai, renkantis profesiją ir karjerą, mąstoma šabloniškai – darysiu „kaip kiti“, „kaip dauguma“. Galvojama, kad žmogus tarsi minkštas molis ir save galima nulipdyti pagal kitą, tegul ir lydimą sėkmės, žmogų.

Kaip veikiame, lemia mūsų talentas

Žodis talentas yra senas, tačiau šiuolaikinėje psichologijoje įgauna naują prasmę. Tradiciškai talentas reiškia ypatingą žmogaus sugebėjimą, išskiriantį jį iš kitų. Pavyzdžiui – aktoriaus talentas, krepšininko ar kompozitoriaus talentas ir pan.

Moksliniai tyrimai rodo, kad kiekvienas žmogus turi tam tikrą savybę, kuri yra didžiausias jo asmeninis privalumas arba asmeninis talentas. Jis atsiskleidžia veikloje, ką bedarytume – planuotume šeimos finansus, remontuotume butą, koptume į kalnus ar ieškotume darbo.

Talentas – tai specifinis natūralus veikimo būdas, veiksmas kurį pažadina motyvas, poreikis išspręsti problemą arba pasiekti tikslą. Nuo mūsų talento priklauso, ką darysime lengvai ir gerai, o kas reikalaus didelių pastangų.

Talentas – instinktyvi savybė

Tradiciškai manoma, kad mes arba galvojame, arba jaučiame. Dirba arba kairysis, arba dešinysis smegenų pusrutulis. Tačiau svarbiausia, kad mes dar turime nuspręsti, kaip turime veikti – vedini savo minčių, ar troškimų!?

Tyrimai rodo, kad tai, kaip mes veikiame, priklauso nuo prigimtinių, instinktyvių asmens savybių, instinktų. Pasak amerikiečių mokslininkės Kathy Kolbe, kiekvieno instinkto esmė yra nuspręsti, veikti ir reaguoti greitai ir labai efektyviai. Tačiau šiuolaikiniam žmogui tenka iš naujo mokytis, kaip atpažinti savo instinktus ir išmokti jais pasikliauti. Instinktai – kūrybos šaltinis, kai intelektas tėra instrumentas.

Kaip mes visi sprendžiame problemas

Kūrybiniai instinktai atsiskleidžia keturiais veikimo būdais (Action Modes®), kuriuos nustato Kolbe A™ indeksas:

Faktų rinkėjas – instinktas tirti
Nuoseklusis – instinktas sisteminti
Greitai pradedantis – instinktas inovuoti (kurti naujoves)
Atlikėjas – instinktas demonstruoti

Jeigu turite faktų rinkėjo instinktą atkaklumo lygyje, tai, spręsdamas problemą, siekdamas tikslo jūs pirmiausia pradėsite rinkti informaciją, tikrinti faktus, nustatyti prioritetus, kriterijus, įsigilinti iki smulkmenų ir t. t.

Nuoseklusis – kurs planą, organizuos, kontroliuos, viską nuo pradžios iki galo atliks nuosekliai, užbaigs tai, kas pradėta, remsis šablonu ir t. t.

Greitai pradedantis – sieks naujovių, pokyčių, generuos idėjas, improvizuos, atliks daugiau, kai bus spaudžiamas laiko terminų, imsis iššūkių daryti tai, kas yra neįmanoma ir t. t.

Atlikėjas – konstruos, kurs modelius, žiūrės daiktų kokybės arba imsis veiklos, susijusios su meistrišku rankų ir kūno panaudojimu ir t. t.

Kiekvienas gerai atliekamas darbas reikalauja skirtingo talento. Reikia suprasti savąjį, kad pasirinktume tokią profesiją ir tokį darbą, kur asmeninis privalumas būtų išnaudojamas labiausiai. Tai tiesiausias kelias į sėkmę – puikūs rezultatai, įvertinimas, pasitenkinimas pačiu darbu.

Beje, sėkmingiausi žmonės tiek daug pasiekia ne todėl, kad yra savaime labai protingi arba darbštūs, o todėl, kad naudojasi savo privalumais, o ne kovoja su trūkumais.

Dirbti ar bendrauti

Gyvename informacijos ir komunikacijos amžiuje. Internetas ir mobilusis ryšys atveria neribotas bendravimo galimybes. Bendraudami patiriame daug džiaugsmo. Bendravimo poreikį rodo ir ieškančiųjų darbo lūkesčiai. Naujame darbe beveik visi tikisi geros komandos, puikių tarpasmeninių santykių, rodo tyrimai.

Paradoksalu, tačiau noras bendrauti gali irgi tolinti nuo pagrindinio darbo tikslo – verslo plėtros. Darbuotojai ateina dirbti, tikėdamiesi bendrauti su kompetentingais ir autoritetingais kolegomis, ir galvoja, kad darbo procesas turi teikti gyvenimo pilnatvės jausmą. Žinoma, ne kiekvienas darbas tokius lūkesčius gali atitikti.

Yra didelė tikimybė, kad ir jūs papildysite gretas darbuotojų, kurie keičia darbą po darbo, nes nevisai supranta, ko iš jų tikisi darbdavys, savo gebėjimą mokytis vertina labiau nei darbo rezultatus, yra nusivylę darbu, nes negali patenkinti poreikio tobulėti ir bendrauti.

Svajoti ar veikti

Klausimas, ar vien tik pats žmogus kaltas dėl to, kad neturi gero darbo ir jo neįvertina darbdavys, yra pagrįstas. Darbdaviai irgi ne šventieji. Jie, vargu, ar privalo tokie būti. Net mama ir tėtis mums ne visada įtinka, tai ko norėti iš darbdavių. Turime pasirinkimą – laukti, kol darbdaviai taps idealūs, arba patiems imtis iniciatyvos ir valdyti savo karjeros procesą.

Didžiausias svajones galėsite įgyvendinti patys, jeigu jau mokyklos suole pradėsite galvoti, kas aš esu, ko iš tikrųjų noriu, ką galiu ir kaip tai pasieksiu.

Ina SAVICKIENĖ
Personalo brokerių centro direktorė,
Sertifikuota Kolbe konsultantė